SMALL IS BIG

MINDRE AREAL = MINDRE FORBRUK

MINDRE FORBRUK = MINDRE KOSTNADER

MINDRE AREAL = MINDRE VEDLIKEHOLD

MINDRE VEDLIKEHOLD = MER TID

MER TID = MER OVERSKUDD

MER OVERSKUDD = MER AV DET GODE LIV