• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

VÅRT TEAM

Gründer

KIRSTI SVEINDAL

k.sveindal@abhb.no

+47 470 17 830

Kundekontakt

DAG TOFT

post@startmicrohousing.no

+47 957 05 600

 

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTENERE

arkitekturprosjektering

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke as

utførelse

Sentralbygg AS

Bakgrunnen for StartMicroHousing as

 

"Som arkitekt mener jeg det er et samfunnsansvar å fremme bærekraftige løsninger.

I Norge er vi bortskjemt med mye areal og lave energikostnader. Dette har har ført til store boliger, spredt over store areal. Dennne utviklingen kan ikke fortsette, da dette gir stor og unøding slitasjoe på våre omgivelser.

Ved å bo på mindre areal, tar man et ansvarsfullt og riktig boligvalg.

Etter 15 års virke som arkitekt, der jeg hovedsakelig har jobbet mot det private boligmarketdet, så jeg at alle mine kunder hadde solid økonomi. Dermed begrenset oppdragene seg til en liten brukergruppe. Mitt ønsker er at god arkitektur skal være tilgjengelig for alle. 

Ved å bygge mindre, sparer man miljøet i et helhets perspektiv. 

Å bo mer kompakt går imidlertid ikke utover livskvaliteten, snarere tvert imot....

Ved å bygge mindre, ivaretas miljøaspektet, samtidig som det gir mindre kostnader både i bygging og drift. Dermed kan dette være en døråpner slik at flere kommer inn på boligmarkedet. 

Samtidig appelerer denne boligformen til flere sosioale lag, og kan dere være en motpol til klasseskillet som er i ferd med å etablere seg gjennom dagens boligpolitikk.

- KIRSTI SVEINDAL, sivilarkitekt MNAL -