Egen tomt
 
Et microhus krever en liten tomt, noe som gjør at du kan utnytte en ubrukt del av egen eiendom, skille ut en del, eller gå sammen med andre og dele en tradisjonell tomt. Da microhuset skal nyttes til boligformål, er det søknadsplikting, uansett størrelse. 
 
Tenåringer i hus?
Mange velger å bygge på huset når tenåringene  trenger mer privatliv. Etter få år flytter barna ut, og man sitter igjen med et stort, tomt, hus. Velger man å sette opp et minihus for tenåringnene, slipper man inngrep i hovedhuset, og man kan frigi kapital når behovet ikke lenger er tilstede.
Man kan også endre bruken; nytte det som anneks, arbeidsstudio utleiedel eller seniorbolig.
 
Arbeide hjemmefra?
Et minihus på egen eiendom gjør at det er enklere å skille arbeid  og hjem , selv om du arbeider hjemmefra.
 
Anneks?
Gjestehus i hagen er forlokkende for både gjester og vert
 
Stor ubrukt tomt?
Har man stor tomt, kan man leie ut et microhus som gir inntekter. Bidrar samtidig til boligfortetting, og avlaster et presset boligmarked.
 
Behov for mer lettstelt bolig?
Sitter du med en stor eiendom som er blitt for krevende å holde? Ved å skille ut en del av eiendommen, kan du sette opp et microhus som er lettstelt og funksjonelt. Dermed kan du bli boende i nabolaget du trives i, og sitte igjen med en økonomisk gevinst ved at du selger/ leier ut hovedhuset.
 
Fritidsbolig
På fritiden velger man ofte et enklere liv. Microhytter gir flere muligheter til å realisere drømmen om egen hytte.
 
Gå sammen!
Microhusene gjør at man får plass til flere enheter på en tradisjonell tomt. Dermed kan man gå sammen om å kjøpe en tomt. Samtidig får man oppleve fellesskapet og tryggheten med gode naboer.
Leid tomt
 
Stadig flere byer har et svært presset boligmarked, noe som gjør at boligprisene stiger, og stadig færre har mulighet til å komme inn på markedet. Samtidig ser man at boliger som oppføres, har stort areal og høye kvadratmeterpriser, og ofte uten god bokvalitet. 
Microhusene appellerer til ulike aldersgrupper og ulike verdisyn som ønsker å bo i bykjernen:
Unge i etableringsfasen, små familier, pensjonister, pendlere og studenter. Miljøaktivister, enslige foreldre, mennesker som ønsker å frigjøre kapital for å oppleve andre ting. En mangfoldig befolkning er med på å vitalisere, og skape liv i en bykjerne.  
Alle byer har areal som står ubrukt i perioder, samtidig er det vanskelig å oppdrive boligtomter. Man tenker derfor at disse arealene kan leies ut til eiere av microhus; man oppretter MICOPARKER som fungerer som "urbane campingplasser".
Dette gir en vinn-vinn situasjon for alle parter: Grunneier får inntekt og publisitet. Leietakere får mulighet til å bo urbant i egen bolig. Byen blir revitalisert.
 
Man kan også se for seg permanente microparker, der man har en åreleie, evt at man selger små parseller.