3 modeller - mange muligheter!

 

Alle modellene er arkitekttegnet, og utviklet med tanke på høy bokvalitet som består over tid: 

Ekstra takhøyde, gjennomlys, gode materialvalg, arealsmarte løsninger og tidløs design.

Våre boliger kan nyttes til flere formål; som bolig, hytte, eller som hagehus.

Design og produksjon i Norge sikrer boliger som er tilpasset norske forhold og forskrifter..

A

B

FAQ

Se om flere lurer på det samme som deg..

MER INFO KOMMER!

LEVERANSE

Våre modeller leveres nøkkelferdige. 

HVA ER

MICROHUS

& MINIHUS?

PROSESSEN

Byggeprosessen

fra A - Å

HUSBANK

FINANSIERING

Modell B og C har muligheter for Husbankfinansiering

MER INFO KOMMER!

BO

MINDRE

LEV

MER