Vi leverer over hele landet! 

Ta kontakt for fraktkostnader utover Haugalandet.

Vi har kontor i  Haraldsgata 10 i Haugesund. 

Lokalet er en prototype av modell C, og fungerer også som visningsbolig.

 

Ønsker du en visning, eller å avtale et møte, ta kontakt.

Velkommen!

TA KONTAKT
 

Besøksdadresse:

Haraldsgata 10

5537 HAUGESUND

 

post@startmicrohousing.no

mobil: 957 05 600 (Dag Toft)


 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Bakgrunnen for StartMicroHousing AS

 

Som arkitekt mener jeg det er et samfunnsansvar å fremme bærekraftige løsninger.

I Norge er vi bortskjemt med mye areal og lave energikostnader. Dette har har ført til store boliger, spredt over store areal. Dennne utviklingen kan ikke fortsette, da dette gir stor og unøding slitasje på våre omgivelser. For å sikre en bærekraftig utvikling, må vi endre vårt bomønster; vi må bo tettere og mer kompakt. 

Ved å bo på mindre areal, tar man et ansvarsfullt og riktig boligvalg.

Etter 20 års virke som arkitekt, der jeg hovedsakelig har jobbet mot det private boligmarketdet, så jeg at alle mine kunder hadde solid økonomi og valgte å bygge forholdsvis stort. Dermed begrenset oppdragene seg til en liten brukergruppe. Mitt ønske er at god arkitektur skal være tilgjengelig for alle, og slik ble grunnlaget for StartMicroHousing lagt. 

Ved å bygge mindre, ivaretas miljøaspektet, samtidig som det gir mindre kostnader både i bygging og drift. Dermed kan dette være en døråpner slik at flere kommer inn på boligmarkedet. Samtidig appelerer denne boligformen til flere sosiale lag, og kan dere være en motpol til klasseskillet som er i ferd med å etablere seg gjennom dagens boligpolitikk.

Boligene egner seg også utmerket som fritidsboliger og som anneks/ hagehus.

Fordelene med å bo på mindre areal er mange:

mindre areal = mindre forbruk = bedre for miljøet
mindre areal = mindre vedlikehold = mer tid
mindre areal = mindre kostnader = mer frihet
mer frihet = mer tid til det som er viktig i livet

BO MINDRE - LEV MER!

​​

- KIRSTI SVEINDAL, sivilarkitekt MNAL -