HVORFOR MICROHUS?

 

Foruten miljøhensynet, frigjøring av tid og kapital, finnes det en rekke andre fordeler med våre microhus:

NØKKELFERDIGE

Boligene er klare til å tas i bruk umiddelbart. Våre faste montører står for all montering; dette sikrer at resultatet blir i henhold til vår standard. Før montering starter, må fundament og byggesøknad være i orden. StartMicroHousing kan være behjelpelig med dette.

 

SERIEPRODUKSJON

gjør at man holder kostnadene nede, noe som kommer sluttbruker tilgode. All produksjon foregår innendørs, dermed holdes byggmaterialene tørre og fine, og man får presise og gode byggkomponenter.

 

KORT BYGGETID

Elementer innendørs, slik at det kun er sammenføyingen som gjøres på tomten. Man regner 2-5 dager på montering, avhengig av modell og tomteforhold. Montering på søyler gir minimale sår i naturen.

 

HØY BOKVALITET

Både estetikk og funksjonalitet er ivaretatt ved at alle våre modeller er tegnet av sivilarkitekt med lang erfaring innen prosjektering av boliger og fritidsboliger.

KORT LEVERING

Vi leverer innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse. Dette forutsetter at byggetillatelse er gitt, og at fundamenter er i henhold til vår beskrivelse.

 

FAST PRIS

skaper forutsigbarhet. Boligene leveres med høy kvalitet i materialer og utstyr, slik at fordyrende tilvalg ikke er nødvendig.