HVA ER MICROHUS og MINIHUS?

Det finnes flere definisjoner på microhus og minihus. Opphavet kom med TinyHouseMovment som startet i USA som et motstykke utviklingen i boligmarkedet, der boligene bare økte i strørrelse. Man ønsket å gå tilbake til boliger som var under 1000 square feet (93kvm)

 

Tiny House Moment opererer med følgende kategorier:

- SMALLHOUSE 400-1000 sqf  (37-93 kvm)

- TINYHOUSE under 400 sqf   (under 37 kvm)

STARTMICROHOUSING

har valgt å fornorske sin tolkning av dette, og velger å operere med følgende kategorier:

 

MINIHUS:

Bolig under 40-100kvm BRA

 

MICROHUS:

Bolig under 40kvm BRA

StartMicroHousing har spesialisert seg på kompakte boliger, og leverer mini- og microhus tilpasset norske forhold. Vi leverer over hele landet.